Publicatie Financiële Positie

De financiele positie van Stichting Onze Omgeving is heel eenvoudig.

Baten

De bronnen van de baten zijn of stortingen via bank of donaties via kas. Donaties via kas worden door de penningmeester tijdelijk bewaard en dan gestort op de bankrekening. Om de bankkosten niet onnodig te hoog te maken, worden deze donaties pas gestort als er een substantieel bedrag is of als er tekort ontstaat op de bankrekening. Zodoende zijn de stortingen niet frequent (eens in de twee a drie maanden). 

Lasten

De lasten zijn regulier en beknopt. Ze beperken zich tot huur, energie- en waterkosten van het pand, alsmede bankkosten en belastingen. 

Reserve

In de loop van de jaren lukt het de stichting een reserve op te bouwen. Dit zijn bedragen die boven de maandelijkse lasten blijven, en die worden gebruikt zonodig om de lopende kosten te dekken.

Aan het begin van de stichting was er geen reserve en het bestuur heeft meermalen moeten bij springen. Dit is gelukkig de laatste tijd niet meer nodig.  

Overzicht per kwartaal/maand de laatste 21 maanden

 

Overzicht Financiële Situatie

Stichting Onze Omgeving heeft geen winstoogmerk. De activiteiten van de stichting zijn 100% vrijwillig en in het belang van de mensheid.

De inkomende bedragen worden gebruikt om de kosten van de stichting te financiëren. Deze bestaan uit kosten van het pand aan de Millingenhof 115 (huur, gas, elektra, water, belastingen e.d.) en bijkomende kosten zoals bankkosten. De donaties van de leden hebben tot nu toe deze kosten niet gedekt. Hierdoor heeft het bestuur bijna elke maand een extra bedrag moeten storten.

De geldstromen van de stichting worden bewaard door de penningmeester en op verzoek overhandigd. Eenmaal per kwartaal publiceert de stichting een beknopte overzicht van de geldstromen ten name van haar.

U kunt dit overzicht hier raadplegen.

Zakaat

Donatie Zakaat

Sadaqa

Donatie Sadaqa

Donatie Dar Ar-Risalah

Masjid Ar-Risalah
Millingenhof 115
1106 KH Amsterdam ZO

ING Bank:  INGB 0004 3005 81
kenmerk:  Donatie Dar Ar-Risalah

Luisteren