Lezingen

Lezingen
De jongerenavonden vinden wekelijkse plaats, iedere zaterdag en zondag. Er worden lezingen gehouden over verscheidene onderwerpen; van de geloofsleer tot aan maatschappelijke kwesties die ons, vandaag de dag, bezighouden. De deuren staan wijd open, iedereen is welkom. Niet-moslims zijn ook van harte welkom om de lezingen bij te wonen en vragen te stellen. De jongerenavonden worden door verschillende gastsprekers gehouden.

Luisteren